Over

Over Groene Loper Overijssel

De doelstelling van de Groene Lopers in Overijssel is de relatie van bewoners, ondernemers en organisaties met natuur en landschap te versterken, vooral door hun actieve betrokkenheid bij ontwikkeling en beheer van groen in hun omgeving te stimuleren, en van daar uit een positieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. De Groene Loper Overijssel is een provincie-breed netwerk dat de individuele Groene Lopers ondersteunt door provinciebrede bijeenkomsten te organiseren waar kennis en ervaring worden uitgewisseld.

Wat is een Groene Loper?

Een Groene Loper heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen natuurlijke leefomgeving. Met een Groene Loper verbinden we bestaande buurtinitiatieven in het groen en maken deze zichtbaar, zodat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met de natuur dicht bij huis. Daarnaast verbinden we initiatieven met elkaar in netwerkbijeenkomsten, waarbij leren van elkaar, maar ook van externe deskundigen centraal staat.

De Groene Lopers spelen in op bestaande initiatieven, proberen die gezamenlijk krachtiger te maken en van daar uit nieuwe initiatieven te laten ontstaan. De Groene Lopers in Overijssel kenmerken zich door:

  • Bonte diversiteit: Het vormen of zijn van een fysieke eenheid – of verzameling – van groene initiatieven in een gebied, binnen of buiten de stad, in Overijssel;
  • Gezonde voortplanting: gedragenheid door een groep mensen of organisaties die de duurzaamheid van de Groene Loper in het oog houden en verder brengen;
  • Kruisbestuiving: ervaringen delend, samenwerkend en samen lerend binnen het netwerk.

Groene Lopers zijn laagdrempelig, inspirerend en activerend. Energie is het sleutelwoord!

Waar vind ik de Groene Lopers?

In Overijssel zijn zeven Groene Lopers. Samen vormen zij de Groene Loper Overijssel. Je vindt Groene Lopers in Zwolle, Vechtdal, Deventer, Almelo, Oldenzaal, Enschede en IJsseldelta.

go

Kernteam Groene Loper Overijssel
Marrit Klompe (Provincie Overijssel)
Peter Mol (IVN Overijssel)
Jessica Winter (Landschap Overijssel)
info@groeneloperoverijssel.nl